Ubezpieczenia grupowe Nowy Sącz

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Nowy Sącz

Ubezpieczenia grupowe Nowy Sącz. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Nowym Sączu. Nowosądecka oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Nowy Sącz - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.